University Of Kashan,Circle Of Archaeology
انجمن علمی باستان شناسی دانشگاه کاشان
مدیران سایت
منوی کاربری

تبلیغات

آخرین ارسال های تالار گفتمان


هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد .
26 مهر 1391 20:12 | نویسنده :

در ایران سبک معماری راه تحول مستقیم و منطقی را طی کرده که وحدت ارگانیک از خصوصیات مهم معماری اسلامی- ایرانی است. میل به بهره برداری از نماد گرائی، عشق به تزیین که فراتر از جلوه بخشیدن صرف است و تمایل به استفاده از رنگ و میل شدید به استفاده محاسبات ریاضی، سلسله مراتبی است که در معماری ایرانی مجال ظهور می یابند( هیلن براند14:1385). آثار ساختمانی دوره ایلخانیان مرحله ای از تاریخ پیوستۀ معماری اسلامی ایران است که اشکال و فرمهای دوره های قبل و خصوصیات طرح و جزئیات آنها را منعکس می کند. معماران دوره ایلخانی همه نقشه ها و مصالح و روش ساختمانی دوره سلجوقی را اقتباس کردند. در واقع می توان گفت که معماری سلجوقی شکل ابتدائی معماری دوره ایلخانی است و در طی یک دوره  سیصد ساله ی معماری در ایران مسیر منظم تکامل را طی کرده است(گدار1368: 243). در این دوران، مجتمعها اغلب پیرامون مقبره بانی مجتمع یادمانی یا فردی محترم پدید می آمد. از نمونه های آن مجموعه بناهای سلطانیه و مجتمع تدفینی شنب غازان را میتوان نام برد(دونالد ویلبر 1365 : 35). یکی از ویژگیهای معماری این دوره بهره گیری بیشتر از هندسه در طراحی معماری است.گوناگونی طرحها در این دوره از دوران دیگر بیشتر است. بهره گیری از هندسه و تنوع در طراحی در تهرنگ ساختمان در نهاز و نخیر (بیرون زدگی و تورفتگی) در آن نمودار میشود(پیرنیا 56:1373).ادامه مطلب ...

موضوع : بقایای مادی / معماری
 

نیاز انسان به سرپناه ومامن نه تنها درحضر بلکه درسفر هم ازروزگار باستان مورد توجه بوده است درایران زمین ازگذشته بسیار دور اثار ومظاهری ازاین گونه پناهگاها بین راه دیده می شوند درجادهای حاشیه کویر ومعابر کوهستانی بانام های رباط وکاروان سرا روبه توسعه وگسترش نهاد به طورکلی تحول وگسترش کاروانسراها به وضعیت اقتصادی اجتماعی مذهبی و... بستگی داشتادامه مطلب ...

موضوع : بقایای مادی / معماری
9 فروردین 1391 21:38 | نویسنده :

دردوره قاجار علاوه بر جریان انحطاطی که به تقلید از هنر غربی در هنر ایران پدید امد جریانی زنده واکنده از ابداع وخلاقیت هنری در همه هنرهای ایران نضج گرفت که تا اواخر ان دوره ادامه داشت کتیبه گنبدخانه مرقد امام زاده زید دربازار تهران نمونه ی ازان است دراین کتیبه نوعی از کاربرد رنگ همراه با خط دیده می شود.

 ادامه مطلب ...

موضوع : بقایای مادی / معماری
یکی از مهمترین فعالیت های تاثیر گذار که به همت دانشمند نامدار به نام خواجه نصیر طوسی صورت گرفت او بران گشت تا بنیاد علمی را پایه گذاری کند که بتوان به مدد ان دانشمندان بزرگ را بار دیگر در زیر یک سقف جمع کرد.خواجه نصیر هوشمندانه به بهر جستن از علاقه مغولان به پیشگویی بران شدتا کانونی برای برسی های علمی نجوم پایه گذاری کند او توانست با توجه به شخصیت توانمند ومعروفیت خود هلاکو رانیزتحت تاثیر ونفوذ خویش دراورد تااز محل اوقاف یک اکادمی بزرگ علمی ایجاد کند.ادامه مطلب ...

موضوع : بقایای مادی / معماری
28 اسفند 1390 11:33 | نویسنده :

یکی از مهمترین تغییرات در فضا سازی مساجد شمال غرب ایران عصر سلجوقی ایجاد گنبدخانه به عنوان فضای شاخص در ضلع قبله با پلان شبستانی بود که نمونه های آن را می توان در مساجد جامع ارومیه و سجاس مشاهده کردادامه مطلب ...

موضوع : بقایای مادی / معماری
 

نقالي از پيش از اسلام به خصوص در دوره ساسانيان در دربار پادشاهان رواج داشته كه معمولا همراه موسيقي بوده است. در سه قرن اوليه اسلام، كار نقالان بيان داستان هاي حماسي و ملي گذشته ايران با همان سبك و سياق دوره ساسانيان بوده است اما بدون همراهي موسيقي.
با سروده شدن و به نظم درآوردن شاهنامه توسط حكيم طوس نقالان دوره هاي بعد به ويژه مغولي، ايلخاني، و تيموري به بيان داستان هاي حماسي و شبه حماسي و شاهنامه خواني با توجه به مضامين شاهنامه فردوسي روي آوردند. با رواج يافتن قهوه خانه در دوره صفوي به خصوص در زمان شاه طهماسب كه اولين قهوه خانه ايران در قزوين پايه گذاري شد، كار نقالي و شاهنامه خواني به قهوه خانه ها كشيده شد.

 ادامه مطلب ...

موضوع : بقایای مادی / معماری
24 مهر 1390 15:00 | نویسنده : زینب طهرانی

هفته‌نامه آمريكايي نيوزويك در گزارشي از محاسبات رياضي به كار رفته در كاشي‌كاري بناهاي قرون وسطي‌اسلامي نوشته است به تازگي معلوم شده در آنها محاسباتي به كار گرفته شده كه اروپايي‌ها تنها از ‪ ۳۰سال پيش به آن دست پيدا كرده‌اند.ادامه مطلب ...

موضوع : بقایای مادی / معماری
چهار تاقی" در معماری ایرانی، نامی است کلی برای یکی از فرم‌های مهم و بنیادینی که در تکامل این معماری نقشی اساسی داشته‌است. نام "چهار تاقی" تا حدی روشنگر فرم آن نیز هست. "چهارتاقی" به بنایی چهارگوش گفته می‌شود که روی چهار پایه یا دیوار محیطی آن قوس‌ها یا گوشواره‌هایی قرار دارد که به گنبد منتهی می‌شوند.

 

  ادامه مطلب ...

موضوع : بقایای مادی / معماری
صفحات سایت :
1 | 2